ÄRI ASUTAMINE EESTI


Teie registreerimine ettevõtlus OÜ Eestis on tundlik etapp, mis peab olema hästi ette valmistatud ja hoolikalt ette valmistatud. Aja raiskamise vältimiseks esitage viited tagasilükkamiseks dokumentide puudumise või teabe puudumise tõttu. Sellest võib saada tõeline katsumus ja märkimisväärne aja raiskamine, kui soovite oma käivitada ettevõtlus OÜ Eestis.

Aja säästmiseks ja levinud vigade vältimiseks registreerige oma ühiskond OÜ Eestis, Fidulink annab heatahtlikku nõu kõigile ettevõtjatele, kes soovivad ettevõtte luua OÜ Eestis

Teine võimalik lahendus on lasta meil meie ettevõtte loomisteenuste OÜ-l FIDULINK meeskonna abiks olla. Hoolitseme teie ettevõtte OÜ loomise loomise eest Eestis, pole vaja mõelda vigadele, tagajärgedele, mõelge vaid oma projekti käivitamisele, millist pakkumist kavatsete müüa, oma sihtlehele, oma lehtrile teie ärimudel, partnerite, tarnijate, sidevahendite, levitamise otsimine ... Ülejäänud osas hoolitseme meie ise.

Tähtis teada

Müüt raamatupidaja vastutusest tema ettevõtte raamatupidamise kohta OÜ Eestis

Vastutus ettevõtte OÜ raamatupidamise eest Eestis on üksuse juhil (määratud juhatuse või kogu juhatuse liikmeks):

  • ettevõtte OÜ raamatupidamine Eestis, mida haldab üksuse juht ise;
  • järelevalve, kui OÜ raamatupidamine Eestis on üle antud teisele üksusele.

Eestis on OÜ ettevõtte juhil nõutavad minimaalsed teadmised raamatupidamisest, kuna ta peab kontrollima raamatupidamisbüroo esitatud raamatupidamist.

Samuti tuleb märkida, et kes vastutab OÜ OÜ raamatupidamise eest Eestis, üksuse juhiks on vigade eest vastutav isik. Seetõttu on just tema kohustatud raamatupidamisbüroo töötajate ülesandeid nõuetekohaselt jälgima.

Ainus olukord, kus üksuse juht saab vastutuse teisele isikule üle anda, on inventuur füüsilise inventuuri näol. On hädavajalik, et asjaomane isik võtaks selle vastutuse ja kinnitaks üleandmise kirjalikult.

Millised on kõige levinumad vead OÜ ettevõtte asutamisel Eestis?

COMPANY REGISTRATION OÜ Eestis


Mõelge hästi maksma kõik valitsustasud oma ettevõtte loomise eest OÜ Eestis ja lisage maksetõend (kohtukulud, kohtukontrolli tasud jne)

Teie registrijärgse asukoha aadress puudub OÜ Eestis või deklaratsiooni käigus valesti sisestatud aadress (kõik väljad peavad olema korrektselt täidetud), kui täidetakse Eestis OÜ äriloomise deklaratsiooni vorme

Unustatud manus või puudub vajalik manus (ajaraiskamine umbes 2-3 nädalat iga unustamisega) oma OÜ ettevõtte registreerimisel Eestis

Üks või mitu karistusregistrisse kantud administratsiooni liiget (Enne Eestis OÜ-sse asutamist tuleks kontrollida, et ükski juhtkonna liikmetest poleks riiklikus kuritegude registris registreeritud, saate karistusregistri väljavõtte tellida veebist). Taotlege karistusregistri väljavõtet Prantsusmaal otse veebis: https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml

Tegevusnumbri klassifitseerimine on vastuvõetamatu Mis on teie ettevõtte OÜ loomise tegevusnumber Eestis, numbrid on samaväärsed Prantsusmaa APE koodidega (ettevõtte majandustegevuse kood), ei tohi ületada 10 tegevuskoodi.

Viga isikuandmetes ja aktsionäride või ettevõtte direktori (te) kohta käivates andmetes OÜ Eestis (täitke vorm õigesti, kogu nõutav kohustuslik teave, lisage nõutavad manused)

Ettevõtte registreerimistaotluse hiline esitamine OÜ Eestis (pidage meeles, et ettevõtte asutamise ja registreerimise vaheline aeg ei tohi olla pikem kui 6 kuud. Pärast seda kuupäeva ettevõte lõpetatakse ja põhikiri on vaja uuesti sõlmida)


Kontrollige oma ettevõtte OÜ OÜ kättesaadavust Eestis, kontrollige, kas seda pole (tagasilükkamise ja mõne päeva kaotamise võimalus)

Pöörake tähelepanu ettevõtte nimiOÜ Eestis eksitav

(sõnu nagu pank, kindlustus ... saab kasutada ainult seda tegevust tegevate ja litsentsi omavate ettevõtete puhul)

Toimiku esitamine ettevõtte registreerimiseks OÜ Eestis, vale registriga.

Sõltuvalt linnast, kuhu soovite oma registrijärgse asukoha luua, peate valima registri, mis vastab teie OÜ ettevõtte asukohale Eestis.

Viga ettevõtte nimes OÜ Eestis.

Teie ettevõtte nimi on õigesti kontrollitud, vastasel juhul registreeritakse ettevõtte OÜ Eestis antud nime all

Taotluse hiline esitamine ettevõtte OÜ registreerimine Eestis

(Pidage meeles, et OÜ OÜ Eestis põhikirja sõlmimise ja esildise esitamise vaheline aeg ei tohi ületada 7 päeva. 

Ettevõtte registreerimisvormil märgitud põhikirja asutamise vale kuupäevOÜ Eestis

OÜ OÜ põhikirja koostamise kuupäev Eestis määratakse lepingu allkirjastamise kuupäevaga

Ettevõtte põhikiri OÜ Eestis sõlmitud ettevõtte esindamise reegleid rikkudes

Süsteemis põhikirja allkirjastamisel peaksite meeles pidama esindamise reegleid (näiteks kui olete eraisikuna ettevõttes osanik ja samal ajal teise partneri juhatuse liige - ettevõte, ei saa te seda põhikirja sõlmimisel esindada).  

Teie ettevõtte registreerimiseks on vale või vale volikiri OÜ Eestis

Volikiri ei ole advokaadi esitatud veebipäringule lisatud, kuid advokaat peaks sellele viitama.

Ettevõtte juhatuse liige OÜ Eestis registreeritud karistusregistris

Enne ettevõtte OÜ registreerimist Eestis tuleks kontrollida, et keegi juhatuse liikmetest poleks riiklikus kuritegude registris registreeritud.

Välisettevõttelt pole partneri täiendavat dokumentatsiooni

Kui partner on välisriigi üksus, välja arvatud füüsiline isik, peab tal olema ajakohastatud väljavõte kohturegistrist koos apostilliga ja apostilliga kohtulike registrite väljavõtete vandetõlked.

Ettevõtte aktsiakapitali suurus OÜ Eestis tähtaja jooksul esitamata

Ettevõtte OÜ aktsiakapital Eestis peab olema nomineeritud eurodes Poola valuuta aktsionäride poolt enne ettevõtte registreerimist OÜ Eestis. Kui ettevõte on asutatud vastavalt korrale, saab osakapitali, mis on kaetud ainult rahaliste sissemaksetega, katta XNUMX. Aasta jooksul 7 päeva à compter ettevõtte registreerimise kuupäev riikliku kohtute registri ettevõtjate registris.

Juhatuse kohustus on tagada, et kogu aktsiakapital kaetakse enne ettevõtte registreerimist. Juhatuse liikmed peavad deklareerima, et kõik partnerid on kõik kapitali sissemaksed täies ulatuses teinud.

Partnerluse partnerite panused võivad olla sularahas või mitterahalisena (mitterahalised sissemaksed) ja mitterahaliste sissemaksete objektiks võivad olla õigused ülekantav, partnerluse jaoks kasulik ja väärtuslik.

Meiega ühenduse võtmiseks külastage palun meie veebisaiti: www.fidulink.com

Lehe sildid

vead ettevõtte OÜ registreerimise vältimiseks Eestis, ettevõtte OÜ loomine Eestis, ettevõtte OÜ loomine Eestis, ettevõtte OÜ asukoht Eestis, ettevõtte OÜ asutamine Eestis ettevõte OÜ Eestis, ettevõte OÜ Eestis, ärinimi OÜ Eestis nimi OÜ Eestis, OÜ registreerimise haldusmenetlus Eestis,